banner

首页 > 小贴士

关于北京市科委、中关村管委会创新创业人才积分落户管理信息系统网址变更的通知


各创新创业指标申请企业及申请人:

为了提供更加安全高效的系统服务,系统网址更换为https://fwy.kw.beijing.gov.cn:8086/,原网址同步停止使用。

给您带来的不便,敬请谅解。


                                                                                                              北京市科学技术委员会

                                                                                                         中关村科技园区管理委员会